AM ÎNCEPUT îNSCRIERILE LA CLASA PREGATITOARE PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024